Hội thảo về sự sáng tạo thông minh trong y tế và năng lượng xanh

Hội thảo về sự sáng tạo thông minh trong y tế - Ảnh: Ngọc Tiến.
Hội thảo về sự sáng tạo thông minh trong y tế - Ảnh: Ngọc Tiến.