Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hội thảo “Nâng cao nhận thức về sàng lọc, chẩn đoán và điều trị một số rối loạn chuyển hóa bẩm sinh 2016”