Herbalife Việt Nam nhận giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng năm 2017”