Gặp người bị nạn, muốn cứu người… chỉ cần nhấn phím *9999