Bệnh viện FV hợp tác với quỹ đầu tư y tế Quadria Capital

Ông Jean-Marcel Guillon và BS Armit Varma tại buổi công bố Quadrai trở thành đối tác bệnh viện FV. Ảnh: L.P
Ông Jean-Marcel Guillon và BS Armit Varma tại buổi công bố Quadrai trở thành đối tác bệnh viện FV. Ảnh: L.P
Ông Jean-Marcel Guillon và BS Armit Varma tại buổi công bố Quadrai trở thành đối tác bệnh viện FV. Ảnh: L.P
Lên top