Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Dương Tử Quỳnh cùng hơn 1.500 sinh viên khởi động dự án SAFE STEPS

Ngôi sao Dương Tử Quỳnh và các đại biểu, đơn vị khởi xướng cùng khởi động chiến dịch SAFE STEPS.
Ngôi sao Dương Tử Quỳnh và các đại biểu, đơn vị khởi xướng cùng khởi động chiến dịch SAFE STEPS.