Dai-ichi Life tài trợ 1,2 tỷ đồng cho chương trình “Đem ánh sáng cho người nghèo”