Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bất cập quản lý chất lượng nguồn nước kênh rạch ở TP HCM:

Con chung không ai khóc, tại sao?