Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chuyên gia nói gì về bệnh vẩy nến?