Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chung tay cùng Family Medical Practice quyên góp cho chương trình từ thiện tại huyện KonPlong