Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cách giải độc gan hiệu quả, an toàn

Khác với giải độc gan tùy tiện, tinh chất Wasabia và S. Marianum (có trong HEWEL) được chứng minh kiểm soát tế bào Kupffer, giúp gan tăng cường giải độc, chống độc hiệu quả, an toàn.
Khác với giải độc gan tùy tiện, tinh chất Wasabia và S. Marianum (có trong HEWEL) được chứng minh kiểm soát tế bào Kupffer, giúp gan tăng cường giải độc, chống độc hiệu quả, an toàn.