Biểu hiện “tố cáo” mãn dục ở quý ông

Bệnh nhân đến khám và tư vấn về mãn dục nam (ảnh K.Q)
Bệnh nhân đến khám và tư vấn về mãn dục nam (ảnh K.Q)