Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

60% người được khảo sát không uống đủ lượng nước cần thiết hàng ngày