Xanh hay đỏ?

EU đã có 9 khuyến cáo với thuỷ sản Việt Nam. Ảnh minh họa, nguồn: enternews.
EU đã có 9 khuyến cáo với thuỷ sản Việt Nam. Ảnh minh họa, nguồn: enternews.
EU đã có 9 khuyến cáo với thuỷ sản Việt Nam. Ảnh minh họa, nguồn: enternews.
Lên top