“Vết đen” Black Friday

Một hình ảnh trong mùa Black Friday 2018. Ảnh: NYtimes.
Một hình ảnh trong mùa Black Friday 2018. Ảnh: NYtimes.
Một hình ảnh trong mùa Black Friday 2018. Ảnh: NYtimes.
Lên top