Vay ngoại tệ, có nên dừng lúc này?

Nhiều quan điểm trái chiều về chuyện đóng cánh cửa vay ngoại tệ.
Nhiều quan điểm trái chiều về chuyện đóng cánh cửa vay ngoại tệ.