Rau, củ... lên tiếng

Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam
Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam
Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam
Lên top