Phải nghĩ đến công nghiệp chế biến

Xuất khẩu rau quả tăng mạnh. Ảnh: MH
Xuất khẩu rau quả tăng mạnh. Ảnh: MH
Xuất khẩu rau quả tăng mạnh. Ảnh: MH

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top