Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nghịch lý trái dừa

Ảnh minh họa, nguồn: Toiyeunongnghiep.
Ảnh minh họa, nguồn: Toiyeunongnghiep.