Màu xanh ẩn giấu hiểm họa

Hầu hết người dân sản xuất rau, hoa cho biết đều đốt hoặc chôn lấp bao bì thuốc BVTV sau khi sử dụng. Ảnh: Báo Lâm Đồng.
Hầu hết người dân sản xuất rau, hoa cho biết đều đốt hoặc chôn lấp bao bì thuốc BVTV sau khi sử dụng. Ảnh: Báo Lâm Đồng.
Hầu hết người dân sản xuất rau, hoa cho biết đều đốt hoặc chôn lấp bao bì thuốc BVTV sau khi sử dụng. Ảnh: Báo Lâm Đồng.
Lên top