Làm giàu từ cây kiệu trên đất nhiễm phèn

Thu hoạch kiệu trên diện tích sản xuất của ông Phạm Hoàng Bộ.
Thu hoạch kiệu trên diện tích sản xuất của ông Phạm Hoàng Bộ.
Thu hoạch kiệu trên diện tích sản xuất của ông Phạm Hoàng Bộ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top