Không nới room tín dụng, lợi nhuận ngân hàng có “về đích”?

Các ngân hàng tự tin sẽ hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đã đặt ra.
Các ngân hàng tự tin sẽ hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đã đặt ra.
Các ngân hàng tự tin sẽ hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đã đặt ra.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top