Khai thác than ở độ sâu 300 mét

Đường lò thênh thang trong lòng đất, ở độ sâu -300m.
Đường lò thênh thang trong lòng đất, ở độ sâu -300m.
Đường lò thênh thang trong lòng đất, ở độ sâu -300m.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top