Hội quán nông dân

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp trao đổi với nông dân ở Canh Tân hội quán thuộc xã An Nhơn, huyện Châu Thành. Ảnh: SGGP
Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp trao đổi với nông dân ở Canh Tân hội quán thuộc xã An Nhơn, huyện Châu Thành. Ảnh: SGGP
Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp trao đổi với nông dân ở Canh Tân hội quán thuộc xã An Nhơn, huyện Châu Thành. Ảnh: SGGP
Lên top