Con người hay thiết bị?

Lũ quét khắp nơi tàn phá nhà cửa, tài sản và hơn trăm nhân mạng ở các tỉnh phía Bắc… và ngành khí tượng thủy văn tỏ ra bất lực trong dự báo. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lũ quét khắp nơi tàn phá nhà cửa, tài sản và hơn trăm nhân mạng ở các tỉnh phía Bắc… và ngành khí tượng thủy văn tỏ ra bất lực trong dự báo. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lũ quét khắp nơi tàn phá nhà cửa, tài sản và hơn trăm nhân mạng ở các tỉnh phía Bắc… và ngành khí tượng thủy văn tỏ ra bất lực trong dự báo. Ảnh: Hải Nguyễn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top