Bao giờ cho kịp xứ người?

Để phát triển du lịch, đội ngũ hướng dẫn viên cần phải đào tạo lại để có trình độ ngoại ngữ đa dạng và giỏi kiến thức thực tế. Ảnh minh họa, nguồn: Ybox.
Để phát triển du lịch, đội ngũ hướng dẫn viên cần phải đào tạo lại để có trình độ ngoại ngữ đa dạng và giỏi kiến thức thực tế. Ảnh minh họa, nguồn: Ybox.