Thắng vất vả U22 Singapore, ông Park nghĩ đến đối thủ mạnh U22 Thái Lan

Lên top