Đội Việt Nam kiện, Malaysia bị hủy kết quả vì gian lận đi tắt

Lên top