Báo Indonesia hả hê sau chiến thắng 2-0, người Thái thất vọng cùng cực

Lên top