Một cuộc trải nghiệm Bphone bị gián đoạn

Nhóm khách hàng trải nghiệm Bphone với nhân vật chính mặc áo carô.
Nhóm khách hàng trải nghiệm Bphone với nhân vật chính mặc áo carô.
Nhóm khách hàng trải nghiệm Bphone với nhân vật chính mặc áo carô.
Lên top