Chip và thiết bị RFID HF do Việt Nam thiết kế, chế tạo được doanh nghiệp Nhật Bản thương mại hóa

Kí kết và bắt tay hợp tác thương mại hóa chip  và thiết bị RFID HF do ICDREC thiết kế và chế tạo.
Kí kết và bắt tay hợp tác thương mại hóa chip và thiết bị RFID HF do ICDREC thiết kế và chế tạo.
Kí kết và bắt tay hợp tác thương mại hóa chip và thiết bị RFID HF do ICDREC thiết kế và chế tạo.
Lên top