Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phim bị phát tán trên facebook, nhà sản xuất đau đầu