Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Giải cứu Nhà Trắng” - Một cách nhìn khác về anh hùng nước Mỹ?