Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Diễn viên Việt nào đóng cảnh “nóng” hăng nhất?