Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Cú hích” với phim tài liệu truyền hình?