Cánh Diều 2016 không đề cử phim Việt hóa

Phim “Vệ sĩ Sài Gòn” dù có yếu tố nước ngoài vẫn được xem xét để tranh giải cá nhân. Ảnh: T.L
Phim “Vệ sĩ Sài Gòn” dù có yếu tố nước ngoài vẫn được xem xét để tranh giải cá nhân. Ảnh: T.L