Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

"Bàn tay ngoại cảm"