Quỹ Tấm lòng Vàng tặng học bổng “Tiếp sức đến trường” tại Quảng Trị

Nhà báo Lâm Chí Công - Trưởng VP Bắc Trung bộ trao học bổng Quỹ Tấm lòng Vàng cho học sinh. Ảnh: PV
Nhà báo Lâm Chí Công - Trưởng VP Bắc Trung bộ trao học bổng Quỹ Tấm lòng Vàng cho học sinh. Ảnh: PV
Nhà báo Lâm Chí Công - Trưởng VP Bắc Trung bộ trao học bổng Quỹ Tấm lòng Vàng cho học sinh. Ảnh: PV
Lên top