Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Áp lực trả nợ rất lớn

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Lên top