Tân Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng: Tránh các cú sốc giá không để ảnh hưởng người dân