Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xét duyệt 8 hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh