Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Quảng Ninh ​