Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII: Bàn và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng