Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh gặp mặt các nhà giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam ​