Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra Trụ sở liên cơ quan số 4