Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

3 nhà đầu tư quốc tế góp vốn xây cảng biển tại Quảng Ninh ​