Tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh xuống cấp, Sở GTVT yêu cầu làm rõ trách nhiệm

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TP Hồ Chí Minh - Mới đây, Sở Giao thông vận tải (GTVT) có văn bản kết luận liên quan đến tình hình giao thông khu vực khu đô thị An Phú – An Khánh và khu đô thị phát triển An Phú, TP Thủ Đức. Theo đó, liên quan đến tình trạng xuống cấp, hư hỏng của tuyến đường Nguyễn Hoàng và các tuyến đường trong hai khu vực nêu trên, Sở cho biết sẽ làm rõ trách nhiệm của nhà đầu tư trong công tác đầu tư xây dựng, quản lý, bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông tại khu vực này.

Mới đây, Sở Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản kết luận liên quan đến tình hình giao thông khu vực khu đô thị An Phú – An Khánh và khu đô thị phát triển An Phú, TP Thủ Đức.   Theo đó, liên quan đến tình trạng xuống cấp, hư hỏng của tuyến đường Nguyễn Hoàng và các tuyến đường trong hai khu vực nêu trên, Sở GTVT sẽ làm rõ trách nhiệm của nhà đầu tư trong công tác đầu tư xây dựng, quản lý, bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông trong dự án cũng như tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực này. Mới đây, Sở Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản kết luận liên quan đến tình hình giao thông khu vực khu đô thị An Phú – An Khánh và khu đô thị phát triển An Phú, TP Thủ Đức. Theo đó, liên quan đến tình trạng xuống cấp, hư hỏng của tuyến đường Nguyễn Hoàng và các tuyến đường trong hai khu vực nêu trên, Sở GTVT cho biết sẽ làm rõ trách nhiệm của nhà đầu tư trong công tác đầu tư xây dựng, quản lý, bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông trong dự án cũng như tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực này.   Tuyến đường Nguyễn Hoàng (kết nối xe cộ từ hướng đường song hành xa lộ Hà Nội đến đường Lương Định Của, TP Thủ Đức) dài hơn 1 km, thuộc dự án khu đô thị An Phú - An Khánh đang trong tình trạng xuống cấp lâu năm. Tuyến đường Nguyễn Hoàng (kết nối xe cộ từ hướng đường song hành xa lộ Hà Nội đến đường Lương Định Của, TP Thủ Đức) dài hơn 1 km, thuộc dự án khu đô thị An Phú - An Khánh đang trong tình trạng xuống cấp lâu năm. Người dân đi qua đây thì cứ đi được vài chục mét, lại phải giảm tốc để tránh xảy ra tai nạn.
Mới đây, Sở Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản kết luận liên quan đến tình hình giao thông khu vực khu đô thị An Phú – An Khánh và khu đô thị phát triển An Phú, TP Thủ Đức.   Theo đó, liên quan đến tình trạng xuống cấp, hư hỏng của tuyến đường Nguyễn Hoàng và các tuyến đường trong hai khu vực nêu trên, Sở GTVT sẽ làm rõ trách nhiệm của nhà đầu tư trong công tác đầu tư xây dựng, quản lý, bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông trong dự án cũng như tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực này. Mới đây, Sở Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản kết luận liên quan đến tình hình giao thông khu vực khu đô thị An Phú – An Khánh và khu đô thị phát triển An Phú, TP Thủ Đức. Theo đó, liên quan đến tình trạng xuống cấp, hư hỏng của tuyến đường Nguyễn Hoàng và các tuyến đường trong hai khu vực nêu trên, Sở GTVT cho biết sẽ làm rõ trách nhiệm của nhà đầu tư trong công tác đầu tư xây dựng, quản lý, bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông trong dự án cũng như tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực này.   Tuyến đường Nguyễn Hoàng (kết nối xe cộ từ hướng đường song hành xa lộ Hà Nội đến đường Lương Định Của, TP Thủ Đức) dài hơn 1 km, thuộc dự án khu đô thị An Phú - An Khánh đang trong tình trạng xuống cấp lâu năm. Tuyến đường Nguyễn Hoàng (kết nối xe cộ từ hướng đường song hành xa lộ Hà Nội đến đường Lương Định Của, TP Thủ Đức) dài hơn 1 km, thuộc dự án khu đô thị An Phú - An Khánh đang trong tình trạng xuống cấp lâu năm. Người dân đi qua đây thì cứ đi được vài chục mét, lại phải giảm tốc để tránh xảy ra tai nạn.
Tuyến đường Nguyễn Hoàng (kết nối xe cộ từ hướng đường song hành xa lộ Hà Nội đến đường Lương Định Của, TP Thủ Đức) dài hơn 1 km, thuộc dự án khu đô thị An Phú - An Khánh đang trong tình trạng xuống cấp lâu năm. Người dân qua đây, cứ đi được vài chục mét, lại phải giảm tốc để tránh xảy ra tai nạn.
Do mặt đường chưa được kết nối kiên cố, liền mạch cùng với việc một lượng lớn xe cộ lưu thông liên tục qua tuyến đường này khiến cho kết cấu đoạn đường bị xuống cấp, ảnh hưởng đến người đi đường. Do mặt đường chưa được kết nối kiên cố, liền mạch cùng với việc một lượng lớn xe cộ lưu thông liên tục qua tuyến đường này khiến cho kết cấu đoạn đường bị xuống cấp, ảnh hưởng đến người đi đường. Do mặt đường chưa được kết nối kiên cố, liền mạch cùng với việc một lượng lớn xe cộ lưu thông liên tục qua tuyến đường này khiến cho kết cấu đoạn đường bị xuống cấp, ảnh hưởng đến người đi đường. Do mặt đường chưa được kết nối kiên cố, liền mạch cùng với việc một lượng lớn xe cộ lưu thông liên tục qua tuyến đường này khiến cho kết cấu đoạn đường bị xuống cấp, ảnh hưởng đến người đi đường. Do mặt đường chưa được kết nối kiên cố, liền mạch cùng với việc một lượng lớn xe cộ lưu thông liên tục qua tuyến đường này khiến cho kết cấu đoạn đường bị xuống cấp, ảnh hưởng đến người đi đường. Do mặt đường chưa được kết nối kiên cố, liền mạch cùng với việc một lượng lớn xe cộ lưu thông liên tục qua tuyến đường này khiến cho kết cấu đoạn đường bị xuống cấp, ảnh hưởng đến người đi đường. Do mặt đường chưa được kết nối kiên cố, liền mạch cùng với việc một lượng lớn xe cộ lưu thông liên tục qua tuyến đường này khiến cho kết cấu đoạn đường bị xuống cấp, ảnh hưởng đến người đi đường.
Do mặt đường chưa được kết nối kiên cố, liền mạch cùng với việc một lượng lớn xe cộ lưu thông liên tục qua tuyến đường này khiến cho kết cấu đoạn đường bị xuống cấp, ảnh hưởng đến người đi đường. Do mặt đường chưa được kết nối kiên cố, liền mạch cùng với việc một lượng lớn xe cộ lưu thông liên tục qua tuyến đường này khiến cho kết cấu đoạn đường bị xuống cấp, ảnh hưởng đến người đi đường. Do mặt đường chưa được kết nối kiên cố, liền mạch cùng với việc một lượng lớn xe cộ lưu thông liên tục qua tuyến đường này khiến cho kết cấu đoạn đường bị xuống cấp, ảnh hưởng đến người đi đường. Do mặt đường chưa được kết nối kiên cố, liền mạch cùng với việc một lượng lớn xe cộ lưu thông liên tục qua tuyến đường này khiến cho kết cấu đoạn đường bị xuống cấp, ảnh hưởng đến người đi đường. Do mặt đường chưa được kết nối kiên cố, liền mạch cùng với việc một lượng lớn xe cộ lưu thông liên tục qua tuyến đường này khiến cho kết cấu đoạn đường bị xuống cấp, ảnh hưởng đến người đi đường. Do mặt đường chưa được kết nối kiên cố, liền mạch cùng với việc một lượng lớn xe cộ lưu thông liên tục qua tuyến đường này khiến cho kết cấu đoạn đường bị xuống cấp, ảnh hưởng đến người đi đường. Do mặt đường chưa được kết nối kiên cố, liền mạch cùng với việc một lượng lớn xe cộ lưu thông liên tục qua tuyến đường này khiến cho kết cấu đoạn đường bị xuống cấp, ảnh hưởng đến người đi đường.
Do mặt đường chưa được kết nối kiên cố, liền mạch cùng với việc một lượng lớn xe cộ lưu thông liên tục qua tuyến đường này khiến cho kết cấu đoạn đường bị xuống cấp, ảnh hưởng đến người đi đường.
Nhiều “ổ voi“, “ổ gà” hiện hữu trên mặt được tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người dân. Chị ABC cho biết hầu như ngày nào cũng phải lưu thông qua tuyến đường này, “nhiều khi đi làm về trời đã tối, không để ý là có thể đi vào ổ voi ngay, rất nguy hiểm. Tôi chỉ mong con đường sớm được sửa chữa về đúng nguyên trạng“.
Nhiều “ổ voi“, “ổ gà” hiện hữu trên mặt đường tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người dân. Anh Minh Quyền (tài xế Grab), ngày nào cũng lưu thông qua tuyến đường này, cho biết: “Nhiều khi đi giao hàng ở đây vào lúc trời tối, không để ý bị sụp ổ voi, ổ gà ngay, rất nguy hiểm. Tình trạng kéo dài nhưng không được giải quyết rất nguy hiểm cho người dân”.
Theo ghi nhận của PV, ngoài mặt đường bị xuống cấp nghiêm trọng, đoạn đường Nguyễn Hoàng còn xuất hiện nhiều bụi mịn, người dân sống gần khu vực phải thường xuyên xịt nước để giảm bụi. Theo chia sẻ của người dân, vào những ngày trời mưa, nhiều chỗ trũng bị đọng nước, người tham gia giao thông phải hết sức lưu ý và di chuyển chậm khi đi qua khu vực này.
Theo ghi nhận của PV, ngoài mặt đường bị xuống cấp nghiêm trọng, đoạn đường Nguyễn Hoàng còn xuất hiện nhiều bụi mịn, người dân sống gần khu vực phải thường xuyên xịt nước để giảm bụi. Theo chia sẻ của người dân, vào những ngày trời mưa, nhiều chỗ trũng bị đọng nước, người tham gia giao thông phải hết sức lưu ý và di chuyển chậm khi đi qua khu vực này.
Theo ghi nhận của PV, ngoài mặt đường bị xuống cấp nghiêm trọng, đoạn đường Nguyễn Hoàng còn xuất hiện nhiều bụi mịn, người dân sống gần khu vực phải thường xuyên xịt nước để giảm bụi. Theo chia sẻ của người dân, vào những ngày trời mưa, nhiều chỗ trũng bị đọng nước, người tham gia giao thông phải hết sức lưu ý và di chuyển chậm khi đi qua khu vực này.
Trước các công trường nằm trên con đường, do vắng vẻ nên thường xuyên có nhiều người mang rác thải đến đổ trộm gây ô nhiễm gây mất mỹ quan đô thị. Những bãi rác bị người dân vứt ngổn ngang trước những công trình đang thi công trên tuyến đườngnày.
Những bãi rác bị người dân vứt ngổn ngang trước những công trình đang thi công trên tuyến đường này.
 
Sở GTVT yêu cầu trước mắt, Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà có trách nhiệm duy tu, sửa chữa, bảo trì đường Nguyễn Hoàng cũng như các đường nội bộ trong dự án Khu đô thị An Phú – An Khánh. Mọi sự cố xảy ra do việc chậm trễ sửa chữa, khắc phục mặt đường Nguyễn Hoàng, TP Thủ Đức, Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định.
Anh Tú - Ngọc Ánh
TIN LIÊN QUAN

Người dân sống trong ô nhiễm bụi thời gian dài vì dự án đường chậm tiến độ

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾDự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Trưng Nữ Vương (phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) đang thi công thì tạm dừng do vướng mặt bằng. Thông tin từ người dân, đơn vị thi công không thi công từ cuối năm 2022, để lại công trường ngổn ngang, bụi bặm, khiến những hộ dân dọc tuyến đường này sống trong ô nhiễm.

TP Hồ Chí Minh muốn đẩy nhanh thực hiện dự án ga đường sắt Bình Triệu và Thủ Thiêm

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh muốn Bộ Giao thông Vận tải sớm xúc tiến đầu tư xây dựng ga đường sắt Bình Triệu rộng 41 ha và đẩy nhanh quy hoạch chi tiết ga Thủ Thiêm rộng hơn 17 ha.

Đường Vành đai 4 dự kiến khởi công ngày 30.6 tại 4 địa điểm

PHẠM ĐÔNG |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, thành phố sẽ có từ 70% mặt bằng sạch trở lên để khởi công dự án đường Vành đai 4 đúng như kế hoạch vào ngày 30.6 tới.

Trận mưa đá hiếm gặp xuất hiện bất ngờ ở Quảng Nam

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Tối ngày 21.4, một trận mưa đá bất ngờ rơi xuống khu vực TP Tam Kỳ khiến cho người dân ngạc nhiên, bởi đây là hiện tượng hiếm gặp.

Nỗi lo xe khách hết niên hạn dịp nghỉ lễ 30.4

Hiếu Anh |

Theo dự kiến, nhu cầu đi lại tại các bến xe khách dịp nghỉ lễ 30.4 sẽ tăng 300%. Một trong những nỗi lo của người dân khi đi xe khách hiện nay là xe quá hạn.

Vận động viên dự SEA Games 32 thận trọng dùng thuốc, tránh nghi vấn doping

HOÀI VIỆT |

Trước thềm SEA Games 32, các vận động viên thể thao Việt Nam cần có sự thận trọng, nhất là việc tránh không để mất hình ảnh vì câu chuyện chất cấm (doping).

Thương Tín nói về mong ước cuối đời và sức khoẻ hiện tại sau khi bị đột quỵ

ĐÔNG DU |

Chiều 21.4, tại họp báo công bố đêm nhạc gây quỹ từ thiện "Tình nghệ sĩ" diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, tài tử Thương Tín cũng góp mặt. Ông đã chia sẻ về sức khoẻ hiện tại của mình với công chúng sau bạo bệnh.

Hơn 30 người nộp đơn tố cáo Ngân hàng SCB dụ dỗ khách hàng mua trái phiếu

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Sáng 21.4, 33 người đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh để tố cáo Ngân hàng SCB "dụ dỗ" khách hàng mua trái phiếu. Trong số đó có cả những người là nạn nhân của vụ SCB "hô biến" tiền gửi tiết kiệm của khách hàng thành bảo hiểm nhân thọ Manulife.

Người dân sống trong ô nhiễm bụi thời gian dài vì dự án đường chậm tiến độ

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾDự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Trưng Nữ Vương (phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) đang thi công thì tạm dừng do vướng mặt bằng. Thông tin từ người dân, đơn vị thi công không thi công từ cuối năm 2022, để lại công trường ngổn ngang, bụi bặm, khiến những hộ dân dọc tuyến đường này sống trong ô nhiễm.

TP Hồ Chí Minh muốn đẩy nhanh thực hiện dự án ga đường sắt Bình Triệu và Thủ Thiêm

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh muốn Bộ Giao thông Vận tải sớm xúc tiến đầu tư xây dựng ga đường sắt Bình Triệu rộng 41 ha và đẩy nhanh quy hoạch chi tiết ga Thủ Thiêm rộng hơn 17 ha.

Đường Vành đai 4 dự kiến khởi công ngày 30.6 tại 4 địa điểm

PHẠM ĐÔNG |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, thành phố sẽ có từ 70% mặt bằng sạch trở lên để khởi công dự án đường Vành đai 4 đúng như kế hoạch vào ngày 30.6 tới.