Trung tâm báo chí gấp rút hoàn thiện trước thềm Hội nghị Mỹ - Triều

Trung tâm báo chí được thiết lập tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) sẽ là nơi diễn ra các hoạt động đưa tin của hàng nghìn phóng viên trong nước và quốc tế về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều. Dự kiến, ngày 23.2, Trung tâm sẽ được hoàn thành, mọi công việc đang được gấp rút triển khai.

Trung tâm báo chí quốc tế là nơi khai thác, đưa tin về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều của hàng nghìn phóng viên trong và ngoài nước.
Trung tâm báo chí quốc tế là nơi khai thác, đưa tin về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều của hàng nghìn phóng viên trong nước và quốc tế.
Nhiều Phòng làm việc riêng được các hãng truyền thông “đặt hàng“, có diện tích 9m2/phòng. Mỗi phòng được thiết kế lắp đặt mạng internet., hệ thống điện chiếu sáng, nguồn điện.
Nhiều Phòng làm việc riêng được các hãng truyền thông “đặt hàng“, có diện tích 9m2/phòng. Mỗi phòng được thiết kế lắp đặt mạng internet., hệ thống điện chiếu sáng, nguồn điện.
Nhiều phòng làm việc riêng được các hãng truyền thông “đặt hàng”. Mỗi phòng có diện tích 9m2, được thiết kế lắp đặt mạng internet, hệ thống điện chiếu sáng và nguồn điện.
Đèn chiếu sáng tại các khu vực làm việc.
Hệ thống đèn chiếu sáng tại các khu vực làm việc.
Đường mạng và điện đang được gấp rút thi công
Đường mạng và điện đang được gấp rút thi công
Đường mạng và điện đang được gấp rút thi công
Đường mạng và điện đang được gấp rút thi công
Các hạng mục đang được gấp rút thi công.
Các hạng mục được triển khai đầy đủ, thi công 24/24h, để phục vụ hoạt động thông tin
Các hạng mục được triển khai đầy đủ, thi công 24/24h, để phục vụ hoạt động thông tin
Công nhân phải thi công 24/24 để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.
Ngày 23/2, Trung tâm báo chí quốc tế sẽ hoàn thiện và đảm bảo vận hành phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều
Ngày 23/2, Trung tâm báo chí quốc tế sẽ hoàn thiện và đảm bảo vận hành phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều
Dự kiến ngày 23.2, Trung tâm báo chí quốc tế sẽ hoàn thiện và đảm bảo vận hành phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Photo

Lên top