Trải nghiệm lễ phát lịch của triều Nguyễn

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức lễ Ban sóc (lễ phát lịch) của triều Nguyễn. Nghi lễ này được tái hiện qua hình thức sân khấu hóa với những trình thức, nghi tiết thuở xưa.

Ngày 1.1.2021, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ Ban sóc (lễ phát lịch) của triều Nguyễn.
Ngày 1.1.2021, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ Ban sóc (lễ phát lịch) của triều Nguyễn.
Nghi lễ này được tái hiện qua hình thức sân khấu hóa với những trình thức, nghi tiết thuở xưa.
Nghi lễ này được tái hiện qua hình thức sân khấu hóa với những trình thức, nghi tiết thuở xưa.
Việc tái hiện lễ Ban sóc là tái hiện tinh thần nhân văn của người xưa và là dịp để du khách cùng người dân Huế trải nghiệm với di sản Cố đô Huế trong ngày đầu năm mới với nhiều hy vọng đang gần đến.
Việc tái hiện lễ Ban sóc là tái hiện tinh thần nhân văn của người xưa và là dịp để du khách cùng người dân Huế trải nghiệm với di sản Cố đô Huế trong ngày đầu năm mới với nhiều hy vọng đang gần đến.
Ban sóc là lễ phát lịch ngày xưa của triều Nguyễn, được tổ chức định kỳ vào cuối năm Âm lịch.
Ban sóc là lễ phát lịch ngày xưa của triều Nguyễn, được tổ chức định kỳ vào cuối năm Âm lịch.
Người Việt xưa lấy kinh tế nông nghiệp làm trọng, nên quyển lịch đối với đời sống con người có ý nghĩa rất đặc biệt. Người xưa xem lịch để theo dõi thời gian, thời tiết làm nông vụ, để biết được sự thay đổi tiết trời nhằm ứng phó, phòng tránh thiên tai.
Người Việt xưa lấy kinh tế nông nghiệp làm trọng, nên quyển lịch đối với đời sống con người có ý nghĩa rất đặc biệt. Người xưa xem lịch để theo dõi thời gian, thời tiết làm nông vụ, để biết được sự thay đổi tiết trời nhằm ứng phó, phòng tránh thiên tai.
Lễ Ban sóc được tổ chức thực sự quy mô là vào đầu triều Minh Mạng. Hàng năm, sau khi nha Khâm Thiên Giám soạn lịch xong, triều đình tổ chức lễ Ban sóc dưới sự điều hành của hai viên ở bộ Lễ và Khâm Thiên Giám.
Lễ Ban sóc được tổ chức thực sự quy mô là vào đầu triều Minh Mạng. Hàng năm, sau khi nha Khâm Thiên Giám soạn lịch xong, triều đình tổ chức lễ Ban sóc dưới sự điều hành của hai viên ở bộ Lễ và Khâm Thiên Giám.
Lịch được tiến vào Hoàng Cung để cho Hoàng gia dùng, lịch được phát cho các quan ở Kinh Thành, ở các địa phương và phân phát lại trong dân chúng sử dụng.
Lịch được tiến vào Hoàng Cung để cho Hoàng gia dùng, lịch được phát cho các quan ở Kinh Thành, ở các địa phương và phân phát lại trong dân chúng sử dụng.
Lễ Ban sóc trước đây vốn được tổ chức ở sân điện Thái Hòa. Tuy nhiên, vào năm Tân Sửu 1841, lần đầu tiên lễ được hoàng đế Minh Mạng chỉ dụ thực hiện ở Ngọ Môn, vì việc ban lịch không chỉ dành cho triều đình sử dụng mà được ban ra đến tận thần dân và để khác với các nghi tiết đại triều nghi khác được tổ chức ở điện Thái Hòa.
Lễ Ban sóc trước đây vốn được tổ chức ở sân điện Thái Hòa. Tuy nhiên, vào năm Tân Sửu 1841, lần đầu tiên lễ được hoàng đế Minh Mạng chỉ dụ thực hiện ở Ngọ Môn, vì việc ban lịch không chỉ dành cho triều đình sử dụng mà được ban ra đến tận thần dân và để khác với các nghi tiết đại triều nghi khác được tổ chức ở điện Thái Hòa.
Sau 180 năm, năm nay, đúng vào năm Tân Sửu, lễ Ban Sóc đã được tái hiện ấn tượng, thu hút sự quan tâm của nhiều người dân và du khách.
Sau 180 năm, năm nay, đúng vào năm Tân Sửu, lễ Ban Sóc đã được tái hiện ấn tượng, thu hút sự quan tâm của nhiều người dân và du khách.
Sau 180 năm, năm nay, đúng vào năm Tân Sửu, lễ Ban Sóc đã được tái hiện ấn tượng, thu hút sự quan tâm của nhiều người dân và du khách.

Photo

Lên top