Tàu thăm dò Trung Quốc nối bước NASA tung ảnh hiếm về sao Hoả

Những hình ảnh bề mặt sao Hoả được gửi về từ tàu thăm dò Trung Quốc có khoảng cách 330 đến 350 km so với mặt đất.

Bức ảnh phát tay không ghi ngày tháng được Cơ quan Quản lý Không gian Quốc gia Trung Quốc (CNSA) công bố vào ngày 3 tháng 3 năm 2021 cho thấy hình ảnh Sao Hỏa được chụp bởi tàu thăm dò Sao Hỏa Tianwen-1 của Trung Quốc.
Bức ảnh được Cơ quan Quản lý Không gian Quốc gia Trung Quốc (CNSA) công bố vào ngày 3.3 vừa qua. Bức ảnh sao Hoả này được chụp từ xa bởi tàu thăm dò sao Hoả Thiên Vấn 1 (Tianwen-1) của Trung Quốc. Ảnh: AFP.
3. Bức ảnh tài liệu không ghi ngày tháng được Cơ quan Quản lý Không gian Quốc gia Trung Quốc (CNSA) công bố vào ngày 3 tháng 3 năm 2021 cho thấy hình ảnh bề mặt sao Hỏa do tàu thăm dò sao Hỏa Tianwen-1 của Trung Quốc chụp từ khoảng cách khoảng 330 đến 350 km.
Những bức ảnh này được tàu thăm dò sao Hỏa Thiên Vấn 1 của Trung Quốc chụp từ khoảng cách khoảng 330 đến 350 km. Ảnh: AFP.
3. Bức ảnh tài liệu không ghi ngày tháng được Cơ quan Quản lý Không gian Quốc gia Trung Quốc (CNSA) công bố vào ngày 3 tháng 3 năm 2021 cho thấy hình ảnh bề mặt sao Hỏa do tàu thăm dò sao Hỏa Tianwen-1 của Trung Quốc chụp từ khoảng cách khoảng 330 đến 350 km.
Theo Tân Hoa Xã, độ phân giải của các bức ảnh này khoảng 0,7m. Theo đó, địa hình sao Hoả được quan sát rõ bao gồm các cồn cát và các miệng núi lửa. Ảnh: AFP.
Đầu tháng trước, tàu thăm dò vũ trụ của Trung Quốc đã gửi về hình ảnh đầu tiên chụp sao Hỏa sau khi tiếp cận thành công “hành tinh Đỏ“.
Đầu tháng trước, tàu thăm dò vũ trụ của Trung Quốc đã gửi về hình ảnh đầu tiên chụp sao Hỏa sau khi tiếp cận thành công “hành tinh Đỏ“. Ảnh: AFP.
Mô hình của tàu thám hiểm sao Hỏa Tianwen-1 được trưng bày trong một cuộc triển lãm tại Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc ở Bắc Kinh vào ngày 4.3.2021.
Mô hình của tàu thám hiểm sao Hỏa Thiên Vấn 1 được trưng bày trong một cuộc triển lãm tại Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc ở Bắc Kinh vào ngày 4.3.2021. Ảnh: AFP.

Photo

Lên top